Voordelen gastouderopvang

Veel persoonlijke aandacht

Doordat een gastouder minder kinderen tegelijkertijd opvangt dan een leidster in het kinderdagverblijf of de BSO heeft zij meer tijd en aandacht voor uw kind. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de unieke talenten van uw kind.

U bepaalt wie uw kindje opvangt

Bij gastouderopvang bepaalt u zelf door wie uw kind wordt opgevangen en waar de opvang plaatsvindt. U hoeft geen genoegen te nemen met een situatie die er nu eenmaal al is, steeds weer wisselende leidsters of een wisseling van stamgroep.

Samen spelen en ontdekken in een kleine groep

De groep is evenwichtig samengesteld en bestaat uit maximaal 6 kinderen. Op deze manier kan uw kind samen met anderen spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt het niet in de drukte. Ter vergelijking, op een kinderdagverblijf is de groepsgrootte gemaximeerd op 16 kinderen.

Iedere dag hetzelfde gezicht

Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Een huiselijke omgeving die erg vertrouwd aanvoelt.Bovendien ziet uw kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder. 

Opvang in veilige en gezonde woningen

De woningen waarin gastouders werken zijn veilig en gezond.

Gastouderopvang is zeker professoinele opvang

Gastouders zijn professionele opvoeders. Zij beschikken allemaal over een diploma in de zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Daarnaast is iedere gastouder in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag, en indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten er ook één.

Gastouderopvang is voordeliger

Wanneer u gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang via een gastouderbureau heeft u recht op kinderopvangtoeslag. U neemt geen dagdelen af, maar betaalt u per uur. U betaalt dus alleen de uren die u met uw gastouder afspreekt! Dit kan u als gezin al snel duizenden euro’s per jaar besparen ten opzichte van de oppas, het kinderdagverblijf of de BSO.

Gastouderopvang=Flexibele opvang

U kunt met uw gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van uw kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op uw persoonlijke wensen. Gastouderopvang kent geen openings- en sluitingstijden en geen wachtlijsten. Avond-, nacht- en weekendopvang behoren tot de mogelijkheden. Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en uw kind laten mee-eten met het gastgezin is meestal geen probleem. Veel gastouders bieden zelfs de mogelijkheid om uw kind ook op te vangen indien deze ziek is. Zo hoeft u geen vrije dag op te nemen. Dit alles zorgt voor rust in uw gezin.